Tuyển sinh đại học bằng thứ 2, hệ VLVH năm 2020

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hệ VLVH...