Thông báo mức đóng học phí hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo mức đóng học phí sinh viên các lớp hệ VLVH như sau:         Xem chi...