Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đợt tháng 10 năm 2020

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 725/TB-ĐHKTCN-TTĐTBD

Cần Thơ, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                                                                                                                                                   Tải văn bản

             Căn cứ Thông báo số 719/TB-ĐHĐT ngày 07/8/2020 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ,

          Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến các học viên cụ thể như sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng:

        – Giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng chư­a qua đào tạo nghiệp vụ s­ư phạm.

        – Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

        – Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.

        – Sinh viên đã tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học, cao đẳng có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

  1. Chương trình bồi dưỡng:

Stt

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

1

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

2

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

3

Tâm lí học dạy học đại học

1

4

Lí luận dạy học đại học

3

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong DH đại học

1

7

Tâm lý học đại cương

2

8

Giáo dục học đại cương

3

9

Kỹ năng dạy học đại học

2

10

Nâng cao chất lượng tự học (hoặc chọn thực tập sư phạm)

3

        * Lưu ý: Các đối tượng đang là giảng viên các trường đại học, cao đẳng phải được học đầy đủ 10 tín chỉ từ môn 1 đến môn 6 trong chương trình bồi dưỡng trên.

        – Học viên tích lũy (có điểm từ 5 trở lên) đủ các môn học trong Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình bồi dưỡng áp dụng theo Học chế tín chỉ, có bảo lưu kết quả học tập cho các môn học đã tích lũy còn trong thời gian bảo lưu theo quy định.

  1. Điều kiện mở lớp và học phí:

– Lớp được mở khi có tối thiểu 50 học viên cùng khối lượng học tập.

– Học phí:

              + Giảng viên các trường CĐ, ĐH (10 tín chỉ): 2.200.000đ/1 HV (kèm theo giấy xác nhận là giảng viên – theo mẫu)

              + Chưa phải là giảng viên các trường CĐ, ĐH (20 tín chỉ): 3.400.000đ/1 HV.

  1. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:

        – Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2020

        – Dự kiến Khai giảng: 17/10/2020 (học vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần hoặc theo nhu cầu của học viên).

        – Địa điểm học: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

  1. Hồ sơ và địa chỉ đăng ký tham dự khoá bồi dưỡng:

5.1. Hồ sơ gồm có:

– 01 đơn đăng ký vào học (theo mẫu).   

– 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao học (nếu có)

– 01 đơn xin bảo lưu kết quả học tập kèm theo các bảng điểm có các môn học trong chương trình bồi dưỡng (để xét bảo lưu).

– 01 giấy xác nhận có tham gia giảng dạy (nếu có giảng dạy)

– 01 đơn xin bảo lưu kết quả học tập (nếu có)

5.2. Địa điểm đăng ký:

– Tại Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

– Địa chỉ: số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Điện thoại: 0292 3890 060 hoặc 0917 273 266 (thầy Khoa)./.

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

                                                                    (đã ký)

 

                                                               PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *