HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA (đợt 4 năm 2020)                                    xem chi tiết…

Đại học Đà Nẵng liên kết với Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa tại Cần Thơ

Xem chi tiết…

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học bằng thứ 2, hệ VLVH năm 2020

Xem chi tiết

 

Tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học, liên thông, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2020