LỊCH THI

LỊCH THI CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG

 (Tuần lễ từ 29/04/2024 đến 05/05/2024) 

 

Ngày

Giờ

Lớp

Môn thi

Phòng thi

Chủ nhật

05/5/2024

7h30

CT2232Q1
Luật 2022-VB2

Pháp luật về nhà ở

C506

9h30

CT2232Q1
Luật 2022-VB2

Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

C506

13h30

CT2232Q1
Luật 2022-VB2

Bảo đảm nghĩa vụ

C506

15h30

CT2232Q1
Luật 2022-VB2

Tư pháp quốc tế 1

C506

Thư ký: Cô Đặng Thị Hồng Nhung

*  Ghi chú:

Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:                                                                  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn (trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG, mục LỊCH THI) hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí