LỊCH THI

THÔNG BÁO

(cập nhật 23/9/2021)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC KHÔNG TẬP TRUNG

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ III (2020 – 2021) – ĐỢT HỌC THÁNG 5/2021

 

  Chi tiết thông báo và hướng dẫn thi

Click vào đây để xem chi tiết lịch thi

 

23/9/2021

————————————————————————————————————–                           

 

 *  Ghi chú:

Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:                                                                  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn (trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG, mục LỊCH THI) hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí