LỊCH THI

LỊCH THI CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG

 (Tuần lễ từ 13/03/2023 đến 19/03/2023) 

 

Ngày

Giờ

Lớp

Thư ký

Môn thi

Phòng thi

Chủ nhật

19/03/2023

7h00

CT2132Q1
Luật 2021 – VB2

Cô H. Nhung

Bảo đảm nghĩa vụ

C108
C109

9h30

CT2132Q1
Luật 2021 – VB2

Pháp luật về nhà ở

C108
C109

*  Ghi chú:

Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:                                                                  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn (trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG, mục LỊCH THI) hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí