LỊCH THI

LỊCH THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 (Tuần lễ từ 16/5/2022 đến 22/5/2022)

  

Ngày

Giờ

Lớp

Thư ký

Môn thi

Phòng thi

Thứ 7

21/05/2022

7h00

CT2032N1

Luật 2020

Hồng  Nhung

Quyền con người

C109

9h30

CT2032N1

Luật 2020

Lý luận Nhà nước và pháp luật 2

C109

         

 

*  Ghi chú:

Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:                                                                  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn (trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG, mục LỊCH THI) hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí