Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923 890 060; Email: trungtamdtbd@ctuet.edu.vn