LỊCH HỌC

LỊCH HỌC CỦA CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024
             
STT Môn học Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Phòng
   Lớp: CT2020N1 – Kế toán 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Kế toán hợp nhất kinh doanh – LT(30) 01/06/2024 7 1 → 10 Trần Quốc Dũng C502
   Lớp: CT22V1Q1 – Ngôn ngữ Anh – VB2-2022
1 Giao tiếp liên văn hóa – LT(45) 01/06/2024 7 1 → 10 Thái Công Dân C305
2 Nghe – Nói C1.1 – TH(45) 02/06/2024 8 1 → 10 Nguyễn Văn Sáu C405
   Lớp: CT2222N1 – Quản trị kinh doanh – 2022 (Cuối tuần)
1 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề – LT(30) 01/06/2024 7 1 → 10 Lê Thị Thu Trang C301
   Lớp: CT2022N1 – Quản trị kinh doanh 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Tâm lý quản lý – LT(30) 01/06/2024 7 1 → 10 Thạch Keo Sa Ráte C202
2 Quản trị thương hiệu – LT(45) 02/06/2024 8 1 → 10 Khưu Ngọc Huyền C202
   Lớp: KN22D01-CT – Kỹ thuật Cấp thoát nước -2022
1 Vật liệu ngành nước – LT(30) 01/06/2024 7 1 → 10 Trần Quang Nhật  
2 Vật liệu ngành nước – LT(30) 02/06/2024 8 1 → 10 Trần Quang Nhật  
             
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5)       Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2024
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9)   Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)          

Vào đây xem lịch học học kỳ II (2023-2024) của tất cả các lớp liên kết ĐHCT.

Thông báo đăng ký học và thi lại tại học kỳ II năm học 2023 -2024 của SV các lớp liên kết với ĐHCT