LỊCH HỌC

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 (2021 – 2022) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Luật (cập nhật ngày 05/01/2022)

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Ngoại ngữ (cập nhật ngày 08/02/2022)

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Kinh tế (cập nhật ngày 15/01/2022)

          – Lịch học lớp Kỹ thuật xây dựng (cập nhật ngày 28/12/2021)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022
             
STT Môn học Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Phòng
   Lớp: CT2120Q1 – Kế toán – VB2 -2021
1 Toán kinh tế 1 – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Hứa Thanh Xuân C501
2 Toán kinh tế 1 – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Hứa Thanh Xuân C501
   Lớp: CT20T7Q1 – Kỹ thuật công trình xây dựng 2020-VB2 (Cuối tuần)
1 Nền móng công trình – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Trần Thị Phượng C301
2 Nền móng công trình – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Trần Thị Phượng C301
   Lớp: CT2132Q1 – Luật – VB2 -CT2021 -(đợt 1)
1 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Nguyễn Phan Khôi C506
2 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Nguyễn Phan Khôi C506
   Lớp: CT20V1Q1 – Ngôn ngữ Anh 2020- VB2 – Cuối tuần
1 Pháp văn căn bản 2 – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Nguyễn Hương Trà C405
   Lớp: CT20V1Q2 – Ngôn ngữ Anh 2020-VB2-Cuối tuần(đợt 2)
1 Giao tiếp liên văn hóa – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Thái Công Dân C406
2 Giao tiếp liên văn hóa – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Thái Công Dân C406
   Lớp: CT21V1Q1 – Ngôn ngữ Anh-VB2-CT2021-(đợt 1)
1 Pháp văn căn bản 1 – LT(60) 21/05/2022 7 1 → 10 Diệp Kiến Vũ C505
2 Pháp văn căn bản 1 – LT(60) 22/05/2022 8 1 → 10 Diệp Kiến Vũ C405
   Lớp: CT1922N1 – Quản trị kinh doanh 2019 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Quản trị dự án – LT(30) 21/05/2022 7 1 → 10 Lê Tấn Nghiêm C403
2 Anh văn căn bản 3 – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Phạm Thị Bích Ngân C402
   Lớp: CT2022N1 – Quản trị kinh doanh 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Luật kinh tế – LT(30) 21/05/2022 7 1 → 10 Nguyễn Thị Hoa Cúc C401
2 Anh văn căn bản 3 – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Lưu Thu Thủy C306
   Lớp: CT2122Q1 – Quản trị kinh doanh-VB2-CT2021 -(đợt 1)
1 Quy hoạch tuyến tính – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Phan Thị Ngọc Khuyên C502
2 Quy hoạch tuyến tính – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Phan Thị Ngọc Khuyên C502
   Lớp: CT2020N1 – Kế toán 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Kinh tế vĩ mô 1 – LT(45) 22/05/2022 8 1 → 10 Bùi Thị Kim Thanh C103
   Lớp: CT1932N1 – Luật 2019 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Anh văn căn bản 2 – LT(45) 21/05/2022 7 1 → 10 Châu Miêu Thanh

C402

2 Luật ngân hàng – LT(30) 22/05/2022 8 1 → 10 Lê Huỳnh Phương Chinh C401
             
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5)     Cần Thơ, ngày 16 tháng 05 năm 2022
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9)   Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)