LỊCH HỌC

LỊCH HỌC HỌC KỲ I (2021 – 2022) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC CẦN THƠ  Cập nhật 18/8/2021

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Luật

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Ngoại ngữ 

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Kinh tế 

          – Lịch học lớp Kỹ thuật xây dựng 

          – Lịch học các lớp Đào tạo từ xa

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021
STT Môn học Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Ghi chú
   Lớp: CT21V1Q1 – Ngôn ngữ Anh-VB2-CT2021-(đợt 1)
             
   Lớp: CT20V1Q1 – Ngôn ngữ Anh 2020-VB2-Cuối tuần
1 Nghe – Nói B2.1 – TH(75) 02/10/2021 7 1 → 10 Nguyễn Thái Hữu Online
2 Nghe – Nói B2.1 – TH(75) 03/10/2021 8 1 → 10 Nguyễn Thái Hữu Online
   Lớp: CT20V1Q2 – Ngôn ngữ Anh 2020-VB2-Cuối tuần (đợt 2)
1 Nghe – Nói B2.1 – TH(75) 02/10/2021 7 1 → 10 Thái Công Dân Online
2 Nghe – Nói B2.1 – TH(75) 03/10/2021 8 1 → 10 Thái Công Dân Online
   Lớp: CT2132Q1 – Luật – VB2 -CT2021 -(đợt 1)
             
   Lớp: CT2032N1 – Luật 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Lý luận Nhà nước và Pháp luật 1 – LT(30) 02/10/2021 7 1 → 10 Huỳnh Thị Sinh Hiền Online
   Lớp: CT1932Q1 – Luật 2019 – VB2 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Công pháp quốc tế – LT(45) 02/10/2021 7 1 → 10 Kim Oanh Na Online
2 Công pháp quốc tế – LT(45) 03/10/2021 8 1 → 10 Kim Oanh Na Online
   Lớp: CT1932N1 – Luật2019 -VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Bảo đảm nghĩa vụ – LT(30) 02/10/2021 7 1 → 10 Tăng Thanh Phương Online
2 Bảo đảm nghĩa vụ – LT(30) 03/10/2021 8 1 → 10 Tăng Thanh Phương Online
   Lớp: CT1832N1 – Luật2018 – Cuối tuần 
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật – LT(30) 02/10/2021 7 1 → 10 Đinh Thanh Phong Online
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật – LT(30) 03/10/2021 8 1 → 10 Đinh Thanh Phong Online
   Lớp: CT20T7Q1 – Kỹ thuật công trình xây dựng 2020-VB2 (Cuối tuần)
1 Tin học ứng dụng – Kỹ thuật 1 – (30) 02/10/2021 7 1 → 10 Châu Minh Khải Online
2 Tin học ứng dụng – Kỹ thuật 1 – (30) 03/10/2021 8 1 → 10 Châu Minh Khải Online
Lớp: CT1822N1 – QTKD 2018 – Cuối Tuần
1 Quản trị nguồn nhân lực – LT(45) 02/10/2021 8 1 → 10 Nguyễn Thị Phương Dung Online
2 Quản trị nguồn nhân lực – LT(45) 03/10/2021 8 1 → 10 Nguyễn Thị Phương Dung Online
     Lớp: CT1922N1 – Quản trị kinh doanh 2019 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Ứng dụng toán trong kinh doanh – LT(45) 02/10/2021 7 1 → 10 Quách Dương Tử Online
2 Ứng dụng toán trong kinh doanh – LT(45) 03/10/2021 8 1 → 10 Quách Dương Tử Online
   Lớp: CT2022N1 – Quản trị kinh doanh 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Pháp luật đại cương – LT(30) 02/10/2021 7 1 → 10 Nguyễn Chí Hiếu Online
2 Pháp luật đại cương – LT(30) 03/10/2021 8 1 → 10 Nguyễn Chí Hiếu Online
   Lớp: CT2122Q1 – Quản trị kinh doanh-VB2-CT2021 -(đợt 1)
1 Nguyên lý kế toán – LT(45) 02/10/2021 7 1 → 10 Lê Phước Hương Online
2 Nguyên lý kế toán – LT(45) 03/10/2021 8 1 → 10 Lê Phước Hương Online
   Lớp: CT2020N1 – Kế toán 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
             
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5) Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2021
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9) Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)