TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên ĐÀO TẠO TỪ XA được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 456/QĐ-ĐHCT ngày 25/02/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

                                       Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                                              Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

————————————————————————————————————————–

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 173/QĐ-ĐHCT ngày 09/02/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

                                       Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                                              Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

————————————————————————————————–

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 4628/QĐ-ĐHCT ngày 12/11/2021 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

                                       Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                                              Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

 * Danh sách học viên tốt nghiệp theo Quyết định số 4628/QĐ-ĐHCT ngày 12/11/2021

 


THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, TỪ XA được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1382/QĐ-ĐHCT ngày 25/5/2021 và Quyết định số 1744/QĐ-ĐHCT ngày 14/6/2021đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

 

      *   Danh sách học viên từ xa tốt nghiệp theo Quyết định số 1382/QĐ-ĐHCT ngày 25/5/2021

      *   Danh sách học viên vừa làm vừa học tốt nghiệp theo Quyết định số 1744/QĐ-ĐHCT ngày 14/6/2021

22/6/2021

 


 

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp và đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 5/2021

 

           Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 729/QĐ-ĐHCT ngày 30/3/2021 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp và đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào tháng 5/2021.

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

         Thời gian đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp: đến hết ngày 15/05/2021

* Quyết định số 729/QĐ-ĐHCT ngày 30/3/2021

* Danh sách học viên tốt nghiệp theo Quyết định số 729/QĐ-ĐHCT ngày 30/3/2021

 

22-4-2021

———————————————————————————————————————————————————————

THÔNG BÁO

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

 

           Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHCT ngày 22/02/2021 đến Trung tâm nhận Quyết định.

         Thời gian: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

 * Danh sách học viên tốt nghiệp theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHCT ngày 22/02/2021

———————————————————————————————————————————————————————

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện luận văn tốt nghiệp ngành Luật – hệ Vừa làm vừa học

Học kỳ 2 (2020-2021)

 

Các anh/chị học viên các lớp CT1732N1 và CT1732M1 đủ điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp, đăng ký luận văn tốt nghiệp HK 2 (2020 – 2021), cụ thể  các mốc thời gian đăng ký như sau:

            – Sinh viên tự liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thông tin có trong danh sách giảng viên hướng dẫn (xem file Danh sách sinh viên và file DS GVHD) để đăng ký; sinh viên đăng ký với giảng viên hướng dẫn phải có phiếu đăng ký để giảng viên ký đồng ý nhận hướng dẫn (xem file Mẫu phiếu đăng ký giảng viên hướng dẫn; sinh viên nộp lại phiếu này cho giảng viên hướng dẫn trong khoảng thời gian từ ngày giảng viên đồng ý nhận đến hết ngày 05/03/2021);

            – Sinh viên liên hệ với giảng viên để đăng ký làm luận văn đến hết ngày 19/01/2021. Sau thời gian này, trong trường hợp sinh viên liên hệ không có giảng viên hướng dẫn (vì giảng viên nhận đủ sinh viên,..), sinh viên gửi email cho giáo vụ (kimson@ctu.edu.vn) kèm theo các thông tin cá nhân cần thiết để giáo vụ tổng hợp trả lời giải quyết theo thông tin mà sinh viên cung cấp.

            Thời hạn giải quyết: đến hết ngày 29/01/2021;

           – Sinh viên nào không làm luận văn thì có thể đăng ký làm luận văn vào HK kế tiếp, theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ (phải đóng học phí);

           – Sinh viên không đủ điều kiện làm luận văn của học kỳ 1, 2020-2021 cũng phải làm Phiếu đăng ký học lại theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ nhưng không phải nộp học phí cho học phần luận văn;

           – Thời gian (dự kiến) sinh viên bảo vệ luận văn: tháng 6/2021 (cụ thể sẽ thông trước thời gian bảo vệ luận văn);

           – Điều kiện chung để SV làm luận văn là: Tổng tín chỉ tích lũy là 105. Học phần trong học kỳ chính chưa có điểm sẽ tính cho Sv đạt (không phải là học phần trả nợ); Riêng Sv bằng 2 thì không tính điều kiện này.

     – Mẫu phiếu đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp 

     – Danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp

     – Hướng dẫn thể thức trình bày luận văn tốt nghiệp

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

THÔNG BÁO

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

 

           Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 4170/QĐ-ĐHCT ngày 26/11/2020 đến Trung tâm nhận Quyết định và Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

         Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hình chính)

         * Danh sách học viên tốt nghiệp theo Quyết định số 4170/QĐ-ĐHCT ngày 26/11/2020

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Xem hình lễ tốt nghiệp ngày 22/11/2020 tại đây!

   

LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2017-2019

LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2017-2020

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2016 – 2018