TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

            Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị sinh viên hệ Vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 5306/QĐ-ĐHCT ngày 12/10/2023 (theo danh sách đính kèm) đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

               Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

 * Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học tốt nghiệp theo Quyết định số 5306/QĐ-ĐHCT

————————————————————————–

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

            Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị sinh viên hệ Vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 3680/QĐ-ĐHCT ngày 09/8/2023 (theo danh sách đính kèm) đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

               Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

   * Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học tốt nghiệp theo Quyết định số 3680/QĐ-ĐHCT

 

—————————————————

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên hệ đào tạo Từ xa, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1141/QĐ-ĐHCT ngày 27/3/2023 (theo danh sách đính kèm) đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

   —————————————

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên lớp ĐHANH20-B2-CT liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1209/QĐ-ĐHĐT ngày 30/3/2023 (theo danh sách đính kèm) đến Trung tâm nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

         Địa điểm nhận:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

     * Đính kèm Quyết định số 1209/QĐ-ĐHĐT ngày 30/03/2023

**********************************

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 798/QĐ-ĐHCT ngày 02/3/2023 (theo danh sách đính kèm) đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

     * Danh sách sinh viên tốt nghiệp theo QĐ số 798/QĐ-ĐHCT

—————————————-

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến Bằng tốt nghiệp

——————————-

           Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng xin thông báo đến các anh/chị sinh viên VỪA LÀM VỪA HỌC được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 6953/QĐ-ĐHCT ngày 16/12/2022 liên hệ Trung tâm Liên kết đào tạo – Đại học Cần Thơ (gặp Cô Phượng) để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đi nhận bằng sinh viên nhớ mang theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

        Trân trọng.

 

       *********cập nhật: 11/02/2023*********

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 4803/QĐ-ĐHCT ngày 21/10/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

       Danh sách sinh viên tốt nghiệp. 

28/10/2022

———————————————————————————————————————

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 3751/QĐ-ĐHCT ngày 14/9/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

       Danh sách sinh viên tốt nghiệp

——————————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 2054/QĐ-ĐHCT ngày 17/6/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

       Danh sách sinh viên tốt nghiệp. 

———————————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC, học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1062/QĐ-ĐHCT ngày 14/4/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

       Danh sách sinh viên tốt nghiệp. 


THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên ĐÀO TẠO TỪ XA được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 456/QĐ-ĐHCT ngày 25/02/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

                   Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                             Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

——————————————————————————————————

THÔNG BÁO 

Về việc mời học viên đến nhận Quyết định tốt nghiệp

——————————-

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng kính mời các anh/chị học viên VỪA LÀM VỪA HỌC được xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 173/QĐ-ĐHCT ngày 09/02/2022 đến Trung tâm nhận Quyết định tốt nghiệp.

         Địa điểm nhận Quyết định tốt nghiệp:

             Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

                Số 256 NGuyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

         Thời gian nhận Quyết định tốt nghiệp: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hình chính)

————————————————————————————————–

 

 

Xem hình lễ tốt nghiệp ngày 22/11/2020 tại đây!

   

LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2017-2019

LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2017-2020

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2016 – 2018