HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với các Trường đại học công lập có uy tín đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành.