LỊCH THI

LỊCH THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

& VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY

(Tuần lễ từ 26/10/2020 đến 01/11/2020)

NGÀY

GIỜ

LỚP

THƯ KÝ

MÔN THI

PHÒNG THI

31/10/2020
Thứ 7

7h00

Luật 17

(CT1732M1)

Cô Diễm

Luật Tố tụng hình sự 2

C207

 

 

Luật 16 

(CT1632N1)

 

Luật thương mại quốc tế 

 C208

 

9h30

Luật 19

(CT1932N1)

Cô Diễm

Luật dân sự 1

C207

 

18h30

HTTT2019

(VB2-CQ)

Cô Diễm

Quản trị dự án CNTT

C303

 

 

Luật 19

(CT1932Q1)

 

Luật đất đai

C106

 


LỊCH THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

(Tuần lễ từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)

NGÀY

GIỜ

LỚP

THƯ KÝ

MÔN THI

PHÒNG THI

24/10/2020
Thứ 7

18h30

Luật 19

(CT1932Q1)

Cô Diễm

Luật hợp đồng thông dụng

C106


 *  Ghi chú:

Sinh viên khi đi thi cần thực hiện các yêu cầu sau:                                                                  

1/Mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc bằng lái xe

2/Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút

3/Sau khi mở đề thi, sinh viên vào trễ 15 phút không được dự thi

4/Sinh viên xem lịch thi trên trang WEB: www.ctuet.edu.vn (trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG, mục LỊCH THI) hoặc lịch thi dán trước phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí