TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

     Kính mời các Anh/Chị học viên đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1100/QĐ-ĐHCT ngày 01/6/2020, Quyết định số 2748/QĐ-ĐHCT ngày 23/9/2020 và Quyết định 3035/QĐ-ĐHCT ngày 05/10/2020, liên hệ Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhận Quyết định tốt nghiệp và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (gặp cô Xuân Thanh).

 * Danh sách học viên đào tạo từ xa tốt nghiệp theo Quyết định số 1100/QĐ-ĐHCT ngày 01/6/2020   

* Danh sách học viên đào tạo vừa làm vừa học tốt nghiệp theo Quyết định số 2748/QĐ-ĐHCT ngày 23/9/2020

* Danh sách sinh viên nhận chứng nhận tốt nghiệp từ xa theo Quyết định số 3035/QĐ-ĐHCT ngày 05/10/2020

 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

 

THÔNG BÁO

PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1482/QĐ-ĐHCT NGÀY 30/6/2020

 

Kính mời học viên liên hệ Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng để nhận bằng tốt nghiệp (gặp Cô Xuân Thanh)

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Lưu ý: Khi đến nhận bằng học viên vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản chính).

Trung tâm không giải quyết các trường hợp nhận thay./.

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2017-2019

LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2017-2020

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KHÓA 2016 – 2018