TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 – LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM